BYGGEPLADSSERVICE – RENGØRING PÅ BYGGEPLADS

Rengøring af mandskabsmateriel – skurvogn – byggepladskontor

REVIDAN har sammensat et rengøringsprogram til rengøring af skur & mandskabsmateriel på byggepladser. Vi rengører alle typer mandskabsvogne/ skurvogne på byggepladsen efter aftalt interval med Dem.

Herudover kan vi dagligt låse pladsen op, sortere affald, affugte bygninger, foretage oprydning og rengøring af byggeplads m.m.

Rengøring og oprydning

Mandskabsmateriel, alle skurvogns typer rengøres, i fast interval med fast ugentlig aftale hvor meget der skal rengøres samt hovedrengøring af enheder ved afslutning på byggeri. Vi kan også levere og fylde op med papir, håndsæbe og forbrugsvarer

Vægterservice

Vi kommer på pladsen og åbner og aflåser efter aftalt tidspunkt med Dem. Herudover kan vi også afdække materialer m.m.

Affaldssortering

Vi sorterer affald efter de miljømæssige foreskrifter. Korrekt sortering af affald kan betyde store besparelser i forbindelse med bortskaffelse af affald.

Affugtere og vandskade

Vi opsætter affugter efter behov. Herudover holder vi tilsyn med affugterne, således vi kan levere et perfekt resultat – hver gang!

Oprydning / byggepladsservice

Ofte bliver oprydning foretaget når tiden er til det… I et moderne byggeri er den tid dog sjældent til rådighed, idet tidsplanen skal overholdes. Det er vores erfaring, at holdningen til oprydning bliver bedre i forbindelse med, at der løbende ryddes op på byggepladsen, hvor vi vil stå for rengøring på din byggeplads.

Maskinudlejning

Skuremaskiner, støv og vandsugere m/u lænsepumpe, dykpumper, gulvvaskemaskiner, fejemaskine m.m. Vi har værktøjet og erfaringen. Maskiner kan lejes med og uden fører/mandskab.

Kontakt os uforpligtende for aftale til din byggeplads tlf. 70 23 21 60